Vooruitblik Speedbooks software-update

30 jan 2018

Nieuwe look & feel
speedbooksHet meest in het oog springend is de nieuwe frisse vormgeving van Speedbooks met een geheel nieuwe look en feel. Zoals te zien is in bijgaand screenshot hebben we de knoppen op dezelfde plaats laten staan, maar de vormgeving geheel aangepakt qua kleur en vormgeving. De werkschermen zijn nu grotendeels wit in plaats van grijs en bovendien aanzienlijk vergroot.

Menu in- en uitklapbaar
Mede naar aanleiding van gebruikerswensen is het programmamenu nu een stuk kleiner en inklapbaar. De menucijfers 1 t/m 5 zijn verdwenen, wel zijn de volgorde, benamingen en werking van de buttons hetzelfde gebleven. Bovendien hebben we de “hulp op afstand button” verplaatst naar het hoofdmenu. Hierdoor wordt Speedbooks nog gebruiksvriendelijker.

Indeling werkschermen verbeterd
Door o.a. de eerder genoemde ingrepen zijn de werkschermen aanzienlijk vergroot en is de logica in de opbouw van de schermen ook sterk verbeterd. Daar waar nodig wordt nu gewerkt met tabbladen zodat schermen overzichtelijker en rustiger worden.

wijzigen administratie

Rapportenscherm overzichtelijker
In de komende update is tevens het rapportenscherm (stap 5) grondig gerenoveerd. In dit scherm zijn de verschillende outputmogelijkheden van Speedbooks nu opgedeeld in aparte tabbladen. Hierin zijn (afhankelijk van de modules in jouw licentie) de volgende mogelijkheden opgenomen: enkelvoudige rapportage, geconsolideerde rapportage, kostenplaatsrapportage, SBR en export. Bovendien zijn de beschikbare rapporten nu direct via een plaatje te selecteren in plaats van in een lijst. Hiermee heb je direct het juiste rapportmodel voorhanden!

rapportenscherm

Nieuw! Benchmark rapportage

Samen met de update Speedbooks 6.0 wordt er een extra rapportmodel toegevoegd, het benchmarkrapport. Hiermee krijg je inzicht in de prestaties van jouw bedrijf ten opzichte van de branchegemiddelden. Het benchmarkrapport bevat standaard de benchmarkdata van 75 verschillende branches, zodat je jouw eigen cijfers in één oogopslag vergelijkt met de gemiddelde in jouw branche.

benchmark

Deel deze informatie:

Meer dan 2500 tevreden gebruikers.

In één woord noemt Martijn de rapportage software van Speedbooks: “Effectief!”.​

Martijn Wassink
Greyt

Bekijk meer referenties
Geschikt voor élk boekhoudpakket, zoals:
Bekijk alle pakketten