Privacy & Cookies

Privacy verklaring Speedbooks Software

Het delen van uw gegevens

Speedbooks deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de gevraagde dienstverlening en alleen op basis van de hiervoor genoemde doeleinden. Daarnaast verstrekt Speedbooks de persoonsgegevens aan een derde partij, zoals bijvoorbeeld een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Wanneer wij persoonsgegevens aan een derde verstrekken, sluiten we altijd met deze derde een verwerkersovereenkomst zodat uitgesloten wordt dat de persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt of niet goed worden beveiligd. Ook komen wij hierin overeen dat de persoonsgegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Beveiliging

Speedbooks hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Zo zorgen wij er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de persoonsgegevens en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Bewaartermijn

Speedbooks bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Rechten van betrokkenen

Voor het indienen van een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u gebruikmaken van onderstaande contactgegevens. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor Speedbooks aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de wettelijke bewaartermijnen. Speedbooks neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy verklaring is niet van toepassing op het gebruik van websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden zoals Twitter, Linkedin of Facebook. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Voordat u van deze websites gebruik maakt, is het raadzaam eerst de privacy verklaring van deze websites door te lezen.

Wijziging privacy statement

Wij houden ons het recht voor deze privacy verklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Dit doen wij uiteraard alleen als dit noodzakelijk is ter bescherming van uw en onze belangen. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Hierop is altijd de meest recente versie van onze privacy verklaring te vinden.

Vragen of opmerkingen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring, en voor verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Privacyverklaring www.speedbooks.nl:

Cookies

De website www.speedbooks.nl plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Speedbooks rapportage software beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Speedbooks na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Speedbooks gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Via de instellingen van uw browser (IE, Firefox, Chrome, Safari etc.) kunt u cookies uitschakelen.

Hieronder vindt u een lijst van cookies, de functie van de cookie en de tijd waarin een cookie op uw computer opgeslagen blijft.

Google Analytics (__utma, __utmb, __utmc, __utmz):

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgen wij inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Speedbooks kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vindt u op de volgende pagina. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u hier.

Opslagperiode:
__utma, 2 jaar na plaatsing of update
__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update
__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer van toepassing
__utmz, 6 maanden na plaatsing of update
__utmv, 2 jaar na plaatsing of update
__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

Addthis:

Er worden flash cookies geplaatst, zodat u de mogelijkheid hebt om producten of diensten te delen via de social media buttons op de website.

Opslagperiode:
Maximaal 90 dagen.

 

Meer dan 9700 tevreden gebruikers.

Rapportage in een heldere vorm, zonder zorgen over fouten en lay-out.

Snijtech
Peter Meindertsma

Bekijk meer referenties
Geschikt voor élk boekhoudpakket, zoals:
Bekijk alle pakketten